Up
 
 

Sprawozdanie z realizacji planów rozwoju przeznaczone dla koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych

Zgodnie z zapisami ustawy - Prawo energetyczne (art.16 ust. 7) do 1 marca każdego roku przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją ciepła mają obowiązek przedłożenia Prezesowi URE sprawozdania z realizacji planów rozwoju .

Zgodnie z zapisami ustawy - Prawo energetyczne (art.16 ust. 7) do 1 marca każdego roku przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją ciepła mają obowiązek przedłożenia Prezesowi URE sprawozdania z realizacji planów rozwoju.

W związku z tym koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze zobowiązane są do sporządzania dla obszaru swojego działania planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię (w tym ciepło) m.in. z uwzględnieniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wypełnione tabele należy przesłać na adres właściwego Oddziału Terenowego/Centralnego URE w wersji papierowej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorstwa.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 23.01.2013
Tagi: ciepło