Up
 
 

Badanie ankietowe dotyczące rynku gazu ziemnego w 2012 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, realizując ustawowe obowiązki dotyczące monitorowania funkcjonowania systemu gazowego oraz w związku z obowiązkiem informowania Komisji Europejskiej o funkcjonowaniu polskiego rynku gazu nałożonym na Prezesa URE,  rozpoczął z dniem 22 stycznia br. badanie ankietowe dotyczące rynku gazu ziemnego. Badaniem objętych zostało 25 przedsiębiorstw energetycznych - jednostek sprawozdawczych określonych w ankietach bądź w rozdzielnikach załączonych do ankiet, do których rozesłane zostały stosowne formularze monitorujące:

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 23.01.2013
Tagi: gaz