Up
 
 

Sprawozdania z realizacji planów rozwoju

Nawiązując do komunikatu nr 11/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. Prezes URE przypomina o obowiązku wynikającym z art. 16 ust.. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r., - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) tj. przedstawiania Prezesowi URE corocznych sprawozdań z realizacji planów rozwoju, o których mowa w art. 16 ust.1. do dnia 1 marca.

Sprawozdanie należy przedstawić w tabelach załączonych poniżej.

Przedsiębiorstwa elektroenergetyczne, które dokonały wydzielenia działalności operatorskiej z dniem 1 lipca 2007 r. przedstawiają sprawozdania w układzie tabel przesłanych do nich odrębnym pismem.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 31.01.2011