Up
 
 

Wykaz akredytowanych jednostek

Wykaz akredytowanych jednostek, które zatrudniają osoby o odpowiednich kwalifikacjach technicznych z zakresu kogeneracji oraz zapewniają niezależność w przedstawieniu wyników badań, o których mowa w art. 9l ust. 11 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne

 1. BSI GROUP POLSKA Sp. z o.o.
  ul. Królewska 16; 00-103 Warszawa
  Nr akredytacji: AC 144
 2. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
  ul. Komitetu Obrony Robotników 56; 02-146 Warszawa
  Nr akredytacji: AC 141
 3. Urząd Dozoru Technicznego
  UDT-CERT
  ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa
  Nr akredytacji: AC 100
 4. TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
  ul. Podwale 17; 00-252 Warszawa
  Nr akredytacji: AC 161
 5. POLCARGO INTERNATIONAL Sp. z o.o.
  ul. Henryka Pobożnego 5; 70-900 Szczecin
  Nr akredytacji: AC 147
 6. DQS Polska Sp. z o.o.
  ul. Domaniewska 45; 02-672 Warszawa
  Nr akredytacji: AC 193

Więcej informacji na temat jednostek posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie opiniowania danych do świadectw pochodzenia z kogeneracji dostępne jest na stronie internetowej PCA: www.pca.gov.pl, zakładka: akredytowane podmioty / jednostki certyfikujące, wpisując w polu „zakres” wyraz: kogeneracja.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 30.11.2007