Up
 
 

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2017 r.

Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, Prezes URE poinformował, że w I kwartale 2017 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 160,60 zł/MWh.

Szczegóły, w tym metodologia obliczania tej ceny, znajdują się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 39/2017  w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2017 roku.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 26.06.2017