Up
 
 

kogeneracja

 • Informacja nr 12/2011

  Informacja (nr 12/2011) w sprawie świadectw pochodzenia z kogeneracji wydanych przez Prezesa URE dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji, o której mowa w art. 9a ust. 8d w związku z wejściem w życie art. 9a ust. 8e ustawy - Prawo energetyczne » więcej

 • Informacja nr 9/2011

  Informacja (nr 9/2011) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2010 rok » więcej

 • Informacja nr 9/2010

  Informacja (nr 9/2010) w sprawie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2011 roku » więcej

 • Informacja nr 7/2010

  Informacja (nr 7/2010) w sprawie jednostkowej opłaty zastępczej dla jednostki kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy obowiązującej w 2010 r. » więcej

 • Informacja nr 4/2010

  Informacja (nr 4/2010) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji oraz średnich cen sprzedaży ciepła za 2009 rok » więcej

 • Informacja nr 11/2009

  Informacja (nr 11/2009) w sprawie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2010 roku » więcej

 • Informacja nr 9/2009

  Informacja (nr 9/2009) w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji oraz na rynku konkurencyjnym za 2008 rok » więcej

 • Informacja nr 18/2008

  Informacja (nr 18/2008) w sprawie jednostkowych opłat zastępczych dla kogeneracji obowiązujących w 2009 roku » więcej

 • Pismo Prezesa URE

  Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji – sprawozdanie roczne » więcej

Wybierz Strony