Up
 
 

interoperacyjność

  • Stanowisko Prezesa URE

    Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań dotyczących jakości usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury AMI oraz ram wymienności i interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart Grid » więcej

  • Wynik konsultacji: Stanowisko Prezesa URE w sprawie interoperacyjności sieci Smart Grid

    Prezes URE, konsekwentnie realizując cel stworzenia warunków umożliwiających skuteczne wdrożenie systemu inteligentnych sieci, w dniu 10 lipca br. przyjął Stanowisko w sprawie niezbędnych wymagań dotyczących jakości usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury AMI oraz ram wymienności i interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart Grid. » więcej