Up
 
 

Prezes URE o obowiązku opracowania planów wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 52, poz. 343 z późn. zm. - dalej: ustawa o zapasach) operatorzy systemów gazowych: przesyłowych, dystrybucyjnych i systemów połączonych gazowych są zobowiązani do opracowania planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Zgodnie z ustawą o zapasach, operatorzy aktualizują corocznie plany wprowadzania ograniczeń i do 15 listopada każdego roku przedkładają je Prezesowi URE do zatwierdzenia.

W celu usprawnienia składania wniosków o zatwierdzenie planu ograniczeń na stronie www.ure.gov.pl w zakładce „Przydatne formularze”, umieszczone zostaną wzory tabel, które powinny znaleźć się w treści planu ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Szczegółowy zakres danych, które powinny zostać zgłoszone Prezesowi Urzędu Regulacji, oraz inne informacje pomocne w wypełnianiu wniosku znajdą Państwo w Informacji Prezesa URE nr 17/2011.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 03.06.2011
Tagi: gaz