Up
 
 

Aktualizacja pakietu informacyjnego MIOZE

Informujemy, że na stronie Urzędu Regulacji Energetyki został zaktualizowany pakiet informacyjny dla podmiotów zamierzających wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji oraz podmiotów, które uzyskały wpis do tego rejestru.

Działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji  jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji - zgodnie z art. 7 ustawy z  20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym pakietem informacyjnym MIOZE.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 23.07.2018