Up
 
 

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

W II kwartale 2018 r. średnia cena zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wyniosła 90,61 zł/MWh.

W I kwartale 2018 r. cena ta wynosiła 84,72 zł/MWh.

Szczegóły w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 63/2018.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 14.08.2018