Up
 
 

Prezes URE dementuje. Sprostowanie informacji dziennika „Polska. The Times”

W piątek, 05.09 br dziennik „Polska. The Times” zamieścił nieprawdziwe informacje dotyczące przewidywanego przez Prezesa URE wzrostu cen energii w najbliższych latach.

Artykuł pt. „Energia elektryczna może zdrożeć nawet dwukrotnie” sugeruje, jakoby Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przewidywał dwukrotny wzrost cen energii w ciągu najbliższych czterech lat.

Na konferencji prasowej w dn. 04.09.br. Prezes Swora rzeczywiście stwierdził, że ceny energii mogą rosnąć. Zauważył przy tym, że przedsiębiorstwa energetyczne jako przyczynę wzrostu cen podają obiektywne przesłanki takie jak wzrost cen surowców do produkcji energii, przeprowadzona konsolidacja przedsiębiorstw czy zobowiązania środowiskowe przyjęte przez Polskę. Prezes URE nie podejmował się jednak przewidywania z jakiego rzędu wzrostem cen możemy mieć do czynienia.

Prezes URE wystąpił do redaktora naczelnego dziennika "Polska. The Times" z prośbą o sprostowanie nieprawdziwej informacji.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 08.09.2008