Up
 
 

Wyjaśnienia w sprawie zmian w kompetencjach Prezesa URE w znowelizowanej ustawie Prawo energetyczne

W dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej (dodatek Tygodnik Prawa Gospodarczego str D1) ukazała się informacja, iż w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2010r. Nr 21, poz.104), znalazły się przepisy zwiększające kompetencje Prezesa URE w zakresie możliwości wpływu na ceny stosowane przez przedsiębiorstwa energetyczne cyt: „Jeśli prezes URE stwierdzi, że przedsiębiorstwo zajmuje pozycję dominującą na rynku, będzie mógł nałożyć tzw. ceny maksymalne na okres przejściowy. Gdy przedsiębiorstwo nie zastosuje się do postanowień prezesa URE, możliwe będzie nałożenie na takie przedsiębiorstwo kary w wysokości do 15 proc. zeszłorocznego przychodu”.

Tymczasem rozszerzenie kompetencji Prezesa URE w tym zakresie nie miało miejsca, choć było rzeczywiście przedmiotem postulatów Prezesa URE zgłaszanych na różnych etapach procesu legislacyjnego.
Prezes URE zgłaszał swoje propozycje, biorąc pod uwagę negatywne zjawiska obserwowane na rynku energii elektrycznej, mając na względzie konieczność promowania konkurencji i ochrony interesu konsumentów, w tym grup odbiorców przemysłowych, w których odnotowano najwyższe podwyżki cen energii elektrycznej w latach 2007 - 2009.
Niestety, propozycje w tym zakresie nie zyskały akceptacji Ministra Gospodarki i nie znalazły się w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 09.03.2010