Up
 
 

Konsultacje społeczne organów UE

Przedmiot konsultacji Podmiot odpowiedzialny/Inicjator
Konsultacje publiczne dotyczące funkcjonowania detalicznych rynków energii Komisja Europejska
Konsultacje publiczne ACER dotyczące wpływu istniejących stref cenowych na rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Konsultacje w sprawie zamknięcia bramki czasowej dla rynku dnia następnego (Day Ahead) Komitet Sterujący 5M MC
Konsultacje publiczne ACER w sprawie oceny rocznej kwoty rekompensat (Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) ACER
Konsultacje publiczne w ramach REMIT w celu poznania oczekiwań uczestników rynku odnośnie sposobu zorganizowania systemu raportowania danych i transakcji z hurtowych rynków energii Komisja Europejska
Konsultacje publiczne projektu kodeksu sieci określającego szczegółowe zasady przyłączeń odbiorców (draft Demand Connection Code) Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E)
Konsultacje publiczne dokumentu w sprawie rekomendacji dla Komisji Europejskiej odnośnie przekazywania do ACER danych na temat transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii, w tym składanych zleceń oraz aktów wykonawczych Komisji Europejskiej Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
Konsultacje projektu Wytycznych Ramowych dot. bilansowania energii elektrycznej (Draft Framework Guidelines on Electricity Balancing) Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 06.12.2013