Up
 
 

Konsultacje społeczne Prezesa URE

Przedmiot Konsultacji Termin zgłoszenia uwag Status Etap Wynik
Konsultacje na podstawie art. 28 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu (Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2017 s. 29) dla taryf na przesyłanie paliw  gazowych, w zakresie sieci przesyłowej będącej własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-system S.A. oraz sieci przesyłowej będącej własnością SGT EuRoPol GAZ S.A. 31 października 2018    
Konsultacje publiczne dotyczące proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 79 i art. 80 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego 31 sierpnia 2017 r. I Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 74/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie art. 79 i art. 80 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego
Konsultacje publiczne dotyczące proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 52 i art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru 31 sierpnia 2017 r. I Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 73/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 52 i art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru
Konsultacje publiczne dotyczące proponowanych kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci 19 czerwca 2017 r. I Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 72/2017) w sprawie ustalenia kryteriów oceny wniosków o przyznanie odstępstw zgodnie z art. 62 i 63 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci
Konsultacje publiczne dotyczące potrzeb w zakresie możliwości zabezpieczenia przed ryzykiem w przesyle międzyobszarowym przez granice polskiego obszaru rynkowego 16 lutego 2017 r. I Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.14.2017.JPa2 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie niewydawania przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA długoterminowych praw przesyłowych w odniesieniu do granicy obszaru rynkowego Polska - Szwecja 4;

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.7128.13.2017.JPa2 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie niewydawania przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA długoterminowych praw przesyłowych w odniesieniu do granicy obszaru rynkowego Polska - Litwa.
Konsultacje publiczne dotyczące zatwierdzenia przez Prezesa URE punktów właściwych systemu przesyłowego 8 kwietnia 2016 r. I Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 lipca 2016 r., znak: DRR-7129-12(16)/2015/2016/ŁWę, zatwierdzająca listę punktów właściwych Krajowego Systemu Przesyłowego oraz listę punktów właściwych Systemu Gazociągów Tranzytowych.
Wytyczne w sprawie sposobu ustalania wyłączenia niektórych przedsiębiorstw energetycznych spod gazowego obowiązku giełdowego, na podstawie art. 49b ust. 3 i 4 ustawy - Prawo energetyczne 30 kwietnia 2014 r. I Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 26/2014) w sprawie sposobu ustalania wyłączenia niektórych przedsiębiorstw energetycznych spod gazowego obowiązku giełdowego, na podstawie art. 49b ust. 3 i 4 ustawy - Prawo energetyczne
Wzorcowa specyfikacja techniczna dla postępowań przetargowych na dostawę infrastruktury licznikowej dla systemów AMI Wskaźniki grupowe jakości (poz. 2) do 7.04.2014r; do pozostałych  dokumentów (poz. 1 oraz 3) do 22.04.2014r. II  
Stanowisko w sprawie AMI 13.08.2013 I  
Stanowisko w sprawie interoperacyjności sieci Smart Grid 13.06.2013 I, II Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań dotyczących jakości usług świadczonych z wykorzystaniem infrastruktury AMI oraz ram wymienności i interoperacyjności współpracujących ze sobą elementów sieci Smart Grid oraz elementów sieci domowych współpracujących z siecią Smart Grid
Model zasad zwrotu z kapitału w taryfach dla ciepła na lata 2012-2015 21.03.2013 I, II Informacja (nr 9/2013) w sprawie zasad i sposobu ustalania oraz uwzględniania w taryfach dla ciepła zwrotu z kapitału (kosztu kapitału) na lata 2013-2015

Legenda:

w toku - zgłaszanie uwag

zakończone - w oczekiwaniu na wynik

wynik konsultacji

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 06.12.2013