Up
 
 
Pamiętaj, że postępowanie przed Koordynatorem ds. negocjacji przy Prezesie URE:
  • Ma na celu pomóc Stronom konfliktu w wypracowaniu porozumienia, a nie wydanie przez Koordynatora rozstrzygnięcia w sprawie.
  • Jest dobrowolne dla obu Stron, a jego wynik zależy od woli oraz aktywności konsumenta i przedsiębiorstwa.
  • Zakończy się porozumieniem tylko wówczas, gdy strony będą otwarte na współpracę w celu wypracowania polubownego rozwiązania sporu oraz skłonne do ustępstw.
Zanim złożysz wniosek do Koordynatora ds. negocjacji przy Prezesie URE:
  • Musisz podjąć samodzielną próbę rozwiązania sporu z przedsiębiorcą (np. poprzez złożenie reklamacji). Przygotuj kopie korespondencji dotyczącej próby rozwiązania sporu i dołącz do wniosku. To niezbędny krok, zanim zwrócisz się do Koordynatora.
  • Zapoznaj się z Regulaminem i zastanów, czy postępowanie przed  Koordynatorem jest tym, czego oczekujesz w Twojej sprawie.
  • Przy przygotowaniu wniosku posłuż się wzorem.

Kontakt ADR

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

tel.: 22 487 56 22 - w każdy dzień roboczy w godzinach: 8.00 - 10.00, z wyłączeniem środy;

tel.: 22 487 58 33 - w każdy dzień roboczy w godzinach: 14.00 - 16.00, z wyłączeniem środy.

e-mail: koordynator@ure.gov.pl

Strony internetowe dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich:

Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej Rejestr) dostępny jest pod adresem:

Dane zawarte w Rejestrze oraz wszelkie ich zmiany przekazywane są do Komisji Europejskiej, która publikuje wykaz podmiotów prowadzących postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem:

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
01.06.2017