Up
 
 

Monitorowanie - ankiety i arkusze

Monitorowanie działalności przedsiębiorstw energetycznych realizowane przez URE, ma na celu sprawdzenie, w jaki sposób i w jakim zakresie przedsiębiorstwa energetyczne wypełniają swoje obowiązki wynikające z ustawy Prawo energetyczne oraz pozyskanie przez Prezesa URE informacji niezbędnych do celów regulacji rynków paliw i energii. Zadaniu temu służą, zamieszczone w tym miejscu, ankiety i arkusze kalkulacyjne adresowane do przedsiębiorstw energetycznych.

Materiały te wyposażone są w instrukcję wypełnienia, informacje o sposobie przesłania do URE i terminie realizacji obowiązku sprawozdawczego.

Sposób monitorowania został w tym miejscu przedstawiony odrębnie dla:  energii elektrycznej, paliw gazowych, ciepła i paliw ciekłych.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 11.09.2012