Up
 
 

Ankieta GUD i TPA

Informujemy, że została opublikowana zaktualizowana ankieta adresowana do przedsiębiorstw energetycznych - OSD, dotyczącą informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad Generalnymi Umowami Dystrybucyjnymi (GUD).

Ankieta zawiera m.in. pytania o liczbę zmian sprzedawcy w grupach taryfowych A, B, C, G oraz o liczbę zawartych GUD-ów. Ankietę należy przekazać/wysłać w terminie do 20 dnia kalendarzowego miesiąca za miesiąc poprzedni na adres e-mail: drr.monitoring@ure.gov.pl.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.11.2018