Up
 
 

Poradnik dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych

Głównym celem Poradnika jest przekazywanie odbiorcom informacji pomocnych w ich relacjach z przedsiębiorstwami energetycznymi.

W Poradniku odbiorcy zamieszczane są ważne dla odbiorców informacje stanowiące  odpowiedzi na zadawane przez odbiorców pytania, które można odnaleźć pod banerem Najczęściej zadawane pytania.

Oddzielnym działem Poradnika odbiorcy jest część poświęcona oszczędzaniu energii, gdzie poza praktycznymi informacjami dotyczącymi oszczędzania energii w gospodarstwach domowych, znajdują się informacje o programach oszczędzania energii i o organizacjach propagujących takie idee.

Jednym z pytań najczęściej zadawanych przez odbiorców energii jest pytanie o pozycje wyszczególnione w rachunku za energię elektryczną. Rachunki te powszechnie oceniane są przez konsumentów jako nieczytelne i przeładowane niejednoznacznymi informacjami, a opisy poszczególnych kosztów składających się na ostateczną kwotę do zapłaty, odbiorcy oceniają jako niezrozumiałe. Poradnikowy Film Edukacyjny - Bądź Świadom Za Co Płacisz wyjaśnia zasady rozliczeń za energię elektryczną i objaśnia poszczególne elementy rachunku składające się na ostateczną kwotę do zapłaty. Szczególną uwagę zwrócono na koszty stałe i zmienne wchodzące w skład rachunków za energię elektryczną. Omówiono również ważną dla odbiorców i wzbudzającą kontrowersje kwestię opłat za te okresy rozliczeniowe, w trakcie których zmianie uległy ceny i stawki.

Cenowy Energetyczny Kalkulator Internetowy jest natomiast narzędziem umożliwiającym  każdemu odbiorcy dokonanie na własne potrzeby analiz cen energii elektrycznej i tym samym stanowi istotną pomoc w podjęciu decyzji o wyborze nowego sprzedawcy.

Zbiór Praw Konsumenta  stanowią dokumenty zawierające pakiety praktycznych informacji o prawach odbiorców energii elektrycznej i paliw gazowych, w których mowa jest m.in. o: dostępie do sieci, zakupie energii elektrycznej, korzystaniu ze standardów jakościowych, głównych komponentach zawieranych przez odbiorców umów, kwestiach prawa do wyboru sprzedawcy, a także zasadach rozliczeń i korygowania wystawionych faktur, rozpatrywania reklamacji czy sposobach rozstrzygania sporów.

Każdy odbiorca energii i paliw gazowych może zwrócić się bezpośrednio o radę i pomoc w wyjaśnieniu indywidualnej sprawy do Punktu Informacyjnego dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 10.09.2012