Up
 
 

Co to jest „grupa przyłączeniowa”

Zagadnienie to reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
Zgodnie z § 3 ust. 1 tego rozporządzenia, podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci dzieli się na grupy, zwane „grupami przyłączeniowymi”.

Podział na grupy przyłączeniowe uzależniony jest od sieci, do której bezpośrednio są przyłączane urządzenia, instalacje i sieci, podmiotu ubiegającego się o przyłączenie oraz mocy przyłączeniowej1) a także zabezpieczenia przelicznikowego.
Wyróżnia się sześć, następujących grup przyłączeniowych:

  1. I grupa - to podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
  2. II grupa - to podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym 110 kV;
  3. III grupa - to podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż1 kV, lecz niższym niż 110 kV;
  4. IV grupa - to podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż1 kV oraz mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63A;
  5. V grupa - to podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63A;
  6. VI grupa - to podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci:
    • poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie, na zasadach określonych w umowie, zastąpione przyłączem docelowym,
    • na czas określony, lecz nie dłuższy niż rok.

_____
1) Czyli mocy czynnej planowanej do pobierania lub wprowadzania do sieci, określonej w umowie o przyłączenie do sieci jako wartość maksymalną wyznaczaną w ciągu każdej godziny okresu rozliczeniowego ze średnich wartości tej mocy w okresach 15 - minutowych, służącą do zaprojektowania przyłącza

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
23.05.2011