Up
 
 

Orzeczenia wydane w 2018 roku

Pobierz
plik
Data orzeczenia
i sygnatura akt
Przedmiot orzeczenia

(521 KB)
5 grudnia 2018
Sygn. akt Ame
Dot. oddalenia apelacji w sprawie wymierzonej kary pieniężnej za nieprzedłożenie w wymaganym terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o OZE

(668 KB)
2 sierpnia 2018
Sygn. akt XVII AmE
Dot. oddalenia apelacji w sprawie wymierzonej kary pieniężnej za naruszenie warunku koncesji na obrót paliwami ciekłymi

(455KB)
27 marca 2018 r.
Sygn. akt XVIIAmE
Dot. uchylenia zaskarżonego wyroku w sprawie oferowania do sprzedażygazu LPG przy wykorzystaniu niezgłoszonej do koncesji stacji autogazu

(311 KB)
14 lutego 2018 r.
Sygn. akt VII AGz 422/18
Dot. kognicji sądu powszechnego co do odwołania się od decyzji o interpretacji przepisów

(1.13 MB)
16 stycznia 2018 r.
Sygn. akt VII AGa 763/18
Dot. Instytucji odstąpienia od wymierzenia kary pieniężnej

(1.08 MB)
10 stycznia 2018 r.
Sygn. akt VII AGa 814/18
Dot. charakteru odpowiedzialności z art. 56 ust. 1 Prawa energetycznego
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 28.06.2018