Up
 
 

Dz. U. 2015 poz. 555

2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji
Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 07.10.2015