Up
 
 

Dz. U. z 2016 r. poz. 2039

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących
Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 16.12.2016