Up
 
 

Dz. U. Nr 92, poz. 1049

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa URE corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja
Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 09.11.1999