Up
 
 

Wykaz rozporządzeń

Lp.

Tytuł rozporządzenia

Ogłoszono
w Dzienniku Ustaw

31.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy

Dz. U. Nr 95, poz. 1042
32.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne

Dz. U. Nr 75, poz. 866
33.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa URE corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja

Dz. U. Nr 92, poz. 1049
34.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja

Dz.U. 1998 nr 60 poz. 387

Wybierz Strony