Up
 
 

Zaktualizowane wytyczne oraz kwestionariusze dla przedsiębiorstw energetycznych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawia zaktualizowane Wytyczne dotyczące zawartości planu rozwoju oraz jego aktualizacji w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz formularze niezbędne do opracowania projektu planu rozwoju oraz projektu jego aktualizacji.

Wytyczne te dotyczą przedsiębiorstw, które posiadają mniej niż 100 tys. odbiorców (tzw. przedsiębiorstwa przemysłowe) i określają minimalny zakres, jaki powinien zawierać plan rozwoju oraz jego aktualizacja, sporządzane na podstawie art. 16 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.).

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 25.02.2014