Up
 
 

Wytyczne do planów rozwoju dla dużych OSD - paliwa gazowe

Prezes URE przypomina o konieczności opracowania planów rozwoju gazowych OSD.

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne (art. 16 i art. 23 ust. 2 pkt 3a) przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych są zobowiązane do sporządzenia, dla obszaru swojego działania, planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, których projekty podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE.

Formularz ma zastosowanie do przygotowania projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2016-2020 w przypadku operatora systemu dystrybucyjnego wyodrębnionego prawnie. Opracowanie formularza wynika z potrzeby opracowywania projektów planów rozwoju w układzie kroczącym, co wskazano w Komunikacie Prezesa URE nr 35/2013 z 30 października 2013 r. w sprawie obowiązku uzgadniania planów rozwoju z Prezesem URE i ich aktualizacji.

W związku z powyższym, Prezes URE udostępnia niniejszy Kwestionariusz projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2016-2020.

Kwestionariusz został zaktualizowany w szczególności w związku ze zmianą horyzontu czasowego opracowywanych planów rozwoju przez gazowych OSD.

Projekty planów rozwoju na lata 2016-2020 z uwzględnieniem informacji zawartych w Kwestionariuszu należy przekazać do URE w terminie do 31 marca 2015 r.

Na podstawie przekazanych do Urzędu informacji Prezes URE dokona oceny zamierzeń inwestycyjnych w celu uzgodnienia uzasadnionego poziomu nakładów na potrzeby kolejnych taryf OSD.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 23.02.2015