Up
 
 

Sprawozdania z realizacji planów rozwoju - paliwa gazowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina o obowiązku wynikającym z art. 16 ust. 18 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), tj. przedstawiania Prezesowi URE corocznych sprawozdań z realizacji planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe do 30 kwietnia. Wskazane sprawozdania przedkładają tylko przedsiębiorstwa energetyczne obowiązane - zgodnie z przepisami art. 16 ust. 13 ww. ustawy - do uzgodnienia z Prezesem URE projektów planów rozwoju.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem projekty planów rozwoju podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE, z wyłączeniem planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, dla mniej niż 50 odbiorców, którym przedsiębiorstwo to dostarcza rocznie łącznie mniej niż 50 mln m³ tych paliw.

Poniżej, w załącznikach do strony przedstawiono zaktualizowane formularze sprawozdania z realizacji planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe posegregowane dla operatora systemu przesyłowego (OSP), operatorów systemów dystrybucyjnych wyodrębnionych prawnie (duże OSD - co najmniej 100 tys. odbiorców) i operatorów systemów dystrybucyjnych nie wyodrębnionych prawnie (małe OSD - mniej niż 100 tys. odbiorców).

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 13.03.2015