Up
 
 

Korekta końcowa kosztów osieroconych

Informacja dla wytwórców i innych podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych o szczegółowym zakresie i sposobie przekazywania informacji i danych niezbędnych do obliczenia korekty końcowej kosztów osieroconych w związku z zakończeniem okresu korygowania
Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 29.03.2013