Up
 
 

Wzór oświadczenia dla odbiorców przemysłowych (CHP) zamierzających skorzystać w 2018 r. z możliwości przewidzianej w ustawie - Prawo energetyczne

Prezes URE przypomina, że odbiorca przemysłowy zamierzający skorzystać w 2018 r. z możliwości realizacji obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej na zasadach określonych w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo energetyczne, zobowiązany jest złożyć Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające zużycie w 2017 r. nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej - w terminie do 30 listopada 2017 r.
Termin na złożenie ww. oświadczeń ma charakter terminu materialnoprawnego, co oznacza, że o jego zachowaniu decyduje data wpływu do Urzędu Regulacji Energetyki, a więc najpóźniej w dniu 30 listopada 2017 r. ww. oświadczenia muszą wpłynąć do Urzędu (w szczególności nie jest wystarczające nadanie oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego).

 

Oświadczenia należy kierować na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Efektywności Energetycznej i Kogeneracji, Al. Jerozolimskie 181, 02‐222 Warszawa, bądź złożyć je bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.

W celu zapewnienia porównywalności przedstawionych Prezesowi URE danych, poniżej znajduje się przykładowy wzór przedmiotowego oświadczenia.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.10.2017