Up
 
 

Odbiorcy przemysłowi

  • 14.11.2013

    Uprawnienia i obowiązki odbiorców przemysłowych wynikające ze zmiany ustawy - Prawo energetyczne - aktualizacja informacji

    W związku z ogłoszoną w dniu 27 sierpnia 2013 r. ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), zwaną dalej „ustawą zmieniającą” - wprowadzającą zmiany w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.), polegające m.in. na umożliwieniu wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne przez nową grupę podmiotów zdefiniowanych jako tzw. odbiorców przemysłowych, informuje się, co następuje. » więcej