Up
 
 

KSUB

 • Prace nad KSUB trwają

  Urząd Regulacji Energetyki prowadzi prace nad podstawami funkcjonowania systemu uwierzytelniania biomasy - Krajowym Systemem Uwierzytelniania Biomasy (KSUB). » więcej

 • URE weryfikuje biomasę „leśną” i biomasę „agro”

  » więcej

 • KSUB - organizacje monitorujące

  W związku z kontynuowaniem działań zmierzających do stworzenia Krajowego Systemu Uwierzytelniania Biomasy na Cele Energetyczne „KSUB”, Urząd Regulacji Energetyki zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem i wdrożeniem tego systemu wszystkie podmioty dysponujące wiedzą i doświadczeniem w zakresie weryfikacji pochodzenia biomasy. » więcej

 • Krajowy System Uwierzytelniania Biomasy

  Prezes URE, prowadząc działania na rzecz usprawnienia procedury wydawania świadectw pochodzenia, aktywnie wspiera prace grupy roboczej utworzonej w celu przygotowania systemu uwierzytelniania biomasy na cele energetyczne. To odpowiedź regulatora na sygnalizowane przez przedsiębiorców problemy producentów biomasy oraz wytwórców energii elektrycznej wykorzystujących ten rodzaj paliwa. » więcej