Up
 
 

Publiczne konsultacje propozycji zawartych w dokumencie REMIT pt. “Functioning and Usefulness of the European Register of Market Participants”

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) rozpoczęła publiczne konsultacje propozycji zawartych w dokumencie REMIT pt. “Functioning and Usefulness of the European Register of Market Participants”.

Rok po utworzeniu europejskiego rejestru uczestników rynku Komisja Europejska we współpracy z Agencją - zgodnie ze sprawozdaniami ACER przedstawianymi Komisji - oraz we współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi powinna ocenić funkcjonowanie i przydatność europejskiego rejestru uczestników rynku - zgodnie z punktem 21 preambuły do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii - REMIT,

W związku z tym ACER rozpoczął otwarte konsultacje mające na celu zebranie opinii od wszystkich zainteresowanych stron - tj. uczestników rynku, rynków zorganizowanych i innych osób zawodowo pośredniczących w zawieraniu transakcji finansowych, organów regulacyjnych -we wdrażaniu REMIT w zakresie funkcjonowania i przydatności europejskiego rejestru uczestników rynku oraz jego ewentualnych ulepszeń.

Konsultowany dokument ma na celu:

  1. Zebranie opinii zainteresowanych stron w zakresie funkcjonowania i przydatności europejskiego rejestru uczestników rynku w długoterminowej perspektywie oraz zwiększenie przejrzystości i integralności hurtowych rynków energii w celu zapewnienia równych standardów dla wszystkich uczestników rynku.
  2. Zebranie opinii wszystkich stron odnośnie europejskiego rejestru uczestników rynku z punktu widzenia poprawy obecnej formy rejestracji w świetle dotychczasowych doświadczeń.

W oparciu o informacje uzyskane od zainteresowanych stron oraz ich oceny, ACER rozważy złożenie sprawozdania do Komisji Europejskiej oceniającego funkcjonowanie i przydatność europejskiego rejestru, a także jego rozwiązań. Agencja na tej podstawie zaproponuje rozwiązania, które zwiększą przejrzystość i integralność hurtowych rynków energii.

Komisja w oparciu o Sprawozdanie ACER, - o ile uzna to za właściwe - przedstawi propozycję kolejnych instrumentów służących zwiększeniu ogólnej przejrzystości i integralności hurtowych rynków energii i zapewniających uczestnikom ryku równe szanse na szczeblu całej Unii.

Wyniki tych konsultacji posłużą również Agencji do aktualizacji Formatu rejestracji przyjętej w decyzji ACER n°01/2012. W takiej sytuacji krajowe organy regulacyjne będą musiały odpowiednio zaktualizować swoje rejestry krajowe. W konsekwencji, już zarejestrowani uczestnicy rynku będą poproszeni o zaktualizowanie dotychczasowych formularzy rejestracyjnych wypełnionych poprzez krajowe organy regulacyjne.

Treść dokumentu dostępna jest pod adresem: www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/default.aspx.

ACER zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach. Komentarze do dokumentu oraz odpowiedzi na zawarte w dokumencie pytania można zgłaszać w terminie do 22 kwietnia 2016 r., do godz. 12.00, na adres: Remit.PublicConsultations@acer.europa.eu.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 23.03.2016