Up
 
 

Czy mogę zarejestrować tylko jeden podmiot reprezentujący wszystkie pozostałe podmioty z mojej grupy kapitałowej?

Nie. Jeśli więcej niż jeden podmiot w ramach grupy zawiera transakcje objęte obowiązkiem raportowania zgodnie z REMIT, każdy z takich podmiotów powinien się zarejestrować.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 17.03.2015