Up
 
 

Czy jedna osoba może mieć dostęp do edycji pojedynczego uczestnika rynku?

Wielu użytkowników systemu służącego do rejestracji (CEREMP) może być związanych z jednym uczestnikiem rynku. Może to być przydatne, jeśli chcesz mieć więcej niż jedną osobę w firmie, która ma zdolność do wglądu i edycji informacji o rejestracji firmy. Jednak każda z tych osób powinna mieć upoważnienie spółki do zarejestrowania tej spółki jako uczestnika rynku.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 17.03.2015