Up
 
 

Czy mogę zarejestrować więcej niż jeden podmiot?

Tak. Jedna osoba może zarejestrować więcej niż jeden podmiot jako uczestnika rynku. Na przykład, może być tak, że jedna osoba w grupie kapitałowej jest odpowiedzialna za rejestrację wszystkich podmiotów w ramach tej grupy.

Jednak jedno konto użytkownika nie może być używane do rejestracji różnych firm w różnych krajowych organach regulacyjnych. Na przykład, trzeba by ustawić jedno konto użytkownika CEREMP, zarejestrować  uczestników polskiego rynku energii w URE, a inne konto by zarejestrować uczestników francuskiego rynku we francuskim krajowym organie regulacyjnym.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 17.03.2015