Up
 
 

Czy muszę zarejestrować się w URE czy mogę zarejestrować się w innym państwie członkowskim UE?

Zarejestruj się u nas jeśli przedsiębiorstwo, które reprezentujesz ma siedzibę w Polsce.

Należy również zarejestrować się w URE, jeśli Twoje przedsiębiorstwo nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania w Unii Europejskiej, a Polska jest jedynym państwem członkowskim, w którym jest aktywne (tj. prowadzi handel produktami energetycznymi z dostawą w Polsce).

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo nie ma siedziby w Unii Europejskiej, a jest aktywne w kilku państwach członkowskich, możesz wybrać jedno z tych państw do rejestracji. Jeśli większość działalności Twojego przedsiębiorstwa na hurtowych rynkach energii odbywa się w Polsce, zarejestruj się w URE.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 17.03.2015