Up
 
 

Jakie informacje muszę podać?

W dniu 29 czerwca 2012 r. ACER opublikował decyzję nr 01/2012, która określa jakie informacje należy dostarczyć, żeby się poprawnie zarejestrować. Format rejestracji składa się z pięciu części:

  • Część 1: Dane dot. uczestnika rynku
  • Część 2: Dane dot. osób fizycznych powiązanych z uczestnikiem rynku
  • Część 3: Dane dot. sprawującego bezpośrednią kontrolę lub bezpośredniego beneficjenta w odniesieniu do uczestnika rynku
  • Część 4: Dane dot. struktury korporacyjnej uczestnika rynku
  • Część 5: Dane dot. stron raportujących w imieniu uczestnika rynku

Pełna lista danych, które należy zgłaszać zawarta jest w załączniku do podręcznika rejestracji w krajowym rejestrze uczestników rynku, dostępnym pod adresem: www.ure.gov.pl/pl/remit/rejestracja-remit/6118,Podrecznik-rejestracji-w-krajowym-rejestrze-uczestnikow-rynku.html.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 17.03.2015