Up
 
 

Co się stanie, jeśli nie zarejestruję się na czas lub wprowadzę do systemu błędne informacje?

Takie zachowanie będzie potraktowane jako naruszenie przepisów REMIT. Uczestnik rynku jest odpowiedzialny za rejestrację przed rozpoczęciem zawierania transakcji i zleceń w terminach określonych w pkt 11, a także za zapewnienie dokładnych i aktualnych informacji.

Zanim rozpocznie się raportowanie transakcji, spodziewać się należy, że Prezes URE będzie posiadał uprawnienia do podejmowania działań przeciwko każdemu uczestnikowi rynku, który będzie działał niezgodnie z art. 9 REMIT.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 17.03.2015