Up
 
 

12 kwietnia br. mija termin składania wniosków o wpis do certyfikacji ogólnej do rejestru rynku mocy

Wnioski o wpis do certyfikacji ogólnej do rejestru rynku mocy można składać jedynie do 12 kwietnia 2018 r.

Od 13 kwietnia do 29 maja br. będzie trwała weryfikacja złożonych wniosków oraz rozpatrywanie reklamacji. Certyfikacja zakończy się wpisem do rejestru rynku mocy. Proces certyfikacji ogólnej jest prowadzony przez PSE S.A. www.pse.pl/rynek-mocy-informacje-ogolne.

Wszyscy właściciele jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW mają obowiązek przystąpienia do certyfikacji ogólnej. Do certyfikacji może zostać zgłoszona jednostka fizyczna wytwórcza planowana, jednostka fizyczna redukcji zapotrzebowania z generacją wewnętrzną oraz bez generacji wewnętrznej (istniejąca lub planowana).

Nieprzystąpienie do certyfikacji ogólnej podlega karze pieniężnej. Karę wymierza Prezes URE po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Jej wysokość nie może przekroczyć 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy.

Jedynie podmioty certyfikowane będą mogły przystąpić do rynku mocy.

Szczegółowe informacje dostępne są w:

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
10.04.2018