Up
 
 

Informacja w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz na rynku konkurencyjnym w 2006 r.

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz.124), informuję, iż w 2006 r.

- średnia cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła wyniosła 139,61 zł/MWh,
- średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym osiągnęła poziom 119,70 zł/MWh.

Prezes

Urzędu Regulacji Energetyki
/-/
dr Leszek Juchniewicz


Warszawa, dnia 22 marca 2007 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 28.03.2006