Up
 
 

Informacja w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz na rynku konkurencyjnym w 2005 r.

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.), informuję, iż w 2005 r.

- średnia cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła wyniosła 136,19 zł/MWh,

- średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym osiągnęła poziom 117,49 zł/MWh.


Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
/-/
dr Leszek Juchniewicz


Warszawa, 28 marca 2006 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 28.02.2006