Up
 
 

Informacja w sprawie średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz na rynku konkurencyjnym w 2004 r.

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552), informuję iż w 2004 r.

 

- średnia cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła wyniosła 134 zł/MWh,

- średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym osiągnęła poziom 118 zł/MWh.


  Prezes
  Urzędu Regulacji Energetyki
  /-/
  dr Leszek Juchniewicz


Warszawa, dnia 27 maja 2005 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 27.05.2005