Up
 
 

Prezes URE ogłasza zwaloryzowaną jednostkową opłatę zastępczą na rok 2013

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 3/2013

Prezes URE, działając na podstawie art. 9 a ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, informuje, iż obowiązująca w 2013 r. jednostkowa opłata zastępcza oznaczona symbolem Ozj, o której mowa w art. 9a ust. 2 w/w ustawy, po jej waloryzacji wynosi 297,35 zł.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 06.03.2013