Up
 
 

2008

Hurtowa sprzedaż paliw jest prowadzona w ponad 80% przez PKN Orlen SA i Grupę Lotos SA, którzy to przedsiębiorcy są również głównymi producentami paliw i jako jedyni na terenie kraju produkują paliwa ciekłe z ropy naftowej.

Obrót detaliczny benzynami silnikowymi, olejem napędowym oraz auto-gazem prowadzony jest w zasadzie na stacjach paliw. Na terenie kraju funkcjonuje około 7 000 stacji paliw oraz około 5 900 stacji auto-gazu. Około 50% stacji paliw należy do przedsiębiorców indywidualnych, natomiast pozostałe są własnością lub też działają pod szyldem sieci detalicznych należących do spółek takich jak: PKN Orlen SA, Grupa Lotos SA, Shell, Statoil, BP, Lukoil, Neste itp. Dynamicznie rozwija się również rynek stacji paliw przy sklepach wielkopowierzchniowych.

Ceny paliw ciekłych uzależnione są od cen ropy naftowej na rynkach światowych, od wysokości stawek podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, a także od kursu złotego wobec USD oraz euro. Ceny paliw ciekłych nie są regulowane przez Prezesa URE, ani przez żaden inny organ państwa. Ze względu na dużą obniżkę ceny ropy naftowej, ceny paliw ciekłych spadły w drugiej połowie roku 2008 do poziomu z pierwszego półrocza 2006 r.


Średnie ceny brutto benzyny bezołowiowej Pb-95 i Pb-98 oraz oleju napędowego na rynku hurtowym w 2008 r. (Źródło: URE na podstawie danych PKN ORLEN SA i Grupy LOTOS SA)

W porównaniu do roku 2007 wzrosła ilość podmiotów, u których stwierdzono złą jakość paliw ciekłych. Wynikało to z dwóch powodów: po pierwsze, Inspekcja Handlowa rozpoczęła kontrolę gazu płynnego LPG, który dotychczas nie był w pełnym zakresie kontrolowany, po drugie, badane były dodatkowo nowe parametry jakościowe oleju napędowego i benzyn bezołowiowych. Ogółem 4,2% stacji paliw sprzedawało olej napędowy oraz benzynę silnikową o niewłaściwej jakości, (tj. o 2,5% więcej niż rok wcześniej).

Od kilku lat obserwowane są coraz wyraźniejsze trendy na rynku paliw ciekłych, polegające na:

  1. dominacji w handlu hurtowym dwóch firm: PKN Orlen SA i Grupy Lotos SA,
  2. względnie zadawalającej konkurencji na rynku detalicznym,
  3. wzroście sprzedaży oleju napędowego przy spadku benzyn silnikowych i oleju opałowego,
  4. wysoką, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, sprzedażą auto-gazu.
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 09.06.2009