Up
 
 

2009

Produkcja i Sprzedaż

Hurtowa sprzedaż paliw jest prowadzona w ponad 80% przez PKN Orlen i Grupę Lotos. Dwa przedsiębiorstwa są również głównymi producentami paliw i jako jedyne firmy na polskim rynku produkują paliwa ciekłe z ropy naftowej.

Obrót detaliczny benzynami silnikowymi, olejem napędowym oraz auto-gazem prowadzony jest, co do zasady, na stacjach paliw i stacjach auto-gazu. Na terenie kraju funkcjonuje ok. 6 700 stacji paliw oraz około 6 050 stacji auto-gazu. Z ponad 6,7 tys. stacji działających w kraju ok. 3,2 tys. to obiekty należące do przedsiębiorców niezrzeszonych bądź skupione w sieciach niezależnych, natomiast pozostałe są własnością lub też działają pod szyldem sieci detalicznych należących do spółek takich jak: PKN Orlen, Grupa Lotos, Shell, Statoil, BP, Lukoil, Neste itp. Rozwija się również rynek stacji paliw przy sklepach wielkopowierzchniowych. W 2009 roku liczba stacji w Polsce zmniejszyła się o ok. 140 placówek.

Ceny

Zmiany cen paliw ciekłych zasadniczo były uzależnione od cen ropy naftowej na rynkach światowych, od wysokości stawek podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, a także od kursu USD oraz euro. Ceny paliw ciekłych nie podlegają regulacji, a są wyznaczane na zasadach rynkowych.

Jakość paliw

W 2009 r. do URE wpłynęło łącznie 66 informacji, przekazanych przez Prezesa UOKiK, dotyczących podmiotów, u których w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono wykonywanie działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów. Spośród tych informacji 63 dotyczyły wprowadzania do obrotu paliw ciekłych o jakości niezgodnej z obowiązującymi normami. Zauważalny jest zatem znaczący spadek ujawnienia przypadków naruszania przez przedsiębiorców warunków koncesji, bowiem w 2008 r. Prezes URE otrzymał informacje o 219 przypadkach wykonywania działalności z naruszeniem prawa, przy czym aż 204 dotyczyły wprowadzania do obrotu paliw ciekłych o niewłaściwej jakości.

Wnioski

Od kilku lat obserwowane są wyraźnie trendy na rynku paliw ciekłych, związane w szczególności z dominacją w handlu hurtowym dwóch firm: PKN Orlen i Grupy Lotos oraz coraz większą dominacją na rynku detalicznym koncernów paliwowych (zarówno sprzedających paliwa poprzez stacje własne, jak i działalność franczyzową).
Warto zauważyć również wyraźny spadek sprzedaży auto - gazu oraz dalszy wzrost sprzedaży oleju napędowego przy spadku sprzedaży benzyn silnikowych.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 21.05.2010