Up
 
 

2010

Produkcja i Sprzedaż

Hurtowa sprzedaż paliw jest prowadzona w ok. 75% przez PKN Orlen i Grupę Lotos, którzy to przedsiębiorcy są również głównymi producentami paliw i jako jedyni na terenie kraju produkują paliwa ciekłe z ropy naftowej.

Obrót detaliczny

Obrót detaliczny benzynami silnikowymi, olejem napędowym oraz auto-gazem prowadzony jest, co do zasady, na stacjach paliw i stacjach auto-gazu. Liczba stacji paliw, jak również ich struktura właścicielska nie zmieniła się znacząco w stosunku do 2009 r. Na terenie kraju funkcjonuje ok. 6 750 stacji paliw, z czego ok. 3 200 to obiekty należące do przedsiębiorców niezrzeszonych bądź skupione w sieciach niezależnych.

Jeżeli chodzi o liczbę stacji paliw, w dalszym ciągu dominuje Polski Koncern Naftowy „ORLEN”, posiadający obecnie ok. 1 700 stacji. Kolejnym polskim operatorem z dużą ilością stacji paliw jest Grupa Lotos, która posiada łącznie ponad 300 stacji w całej Polsce.

Koncerny zagraniczne posiadają natomiast ponad 1 350 stacji. Liderem na tym rynku jest koncern BP. W jego barwach działa w sumie ok. 400 stacji paliw. Drugie miejsce zajmuje koncern Shell, który posiada ponad 380 stacji. Na trzecim miejscu plasuje się Statoil z liczbą ok. 300 stacji (w tym ok. 50 pod logo 1-2-3). Czwartą pozycję zajmuje Lukoil z liczbą ok. 110 stacji. Piąte miejsce należy do sieci samoobsługowych stacji Neste - posiada ona w Polsce ponad 100 stacji paliw.

Niezależni operatorzy operują w Polsce na ponad 3 200 stacjach paliw. Stacje w sieciach operatorów niezależnych posiadające więcej niż 10 stacji paliw to ponad 560 obiektów. Wzrasta również ilość stacji zlokalizowanych przy sklepach wielkopowierzchniowych (hipermarketach). Obecnie liczba takich stacji paliw to ponad 140 obiektów).

Zauważalny jest również wzrost liczby stacji franczyzowych. Tendencja ta wynika z faktu, iż wielu prywatnych przedsiębiorców, wobec konkurencji koncernów czy nawet hipermarketów, podejmuje współpracę z partnerem posiadającym silną markę oraz stabilną pozycję rynkową.

Ceny

Ceny paliw ciekłych zasadniczo uzależnione są od cen ropy naftowej na rynkach światowych, od wysokości stawek podatku akcyzowego i opłaty paliwowej, a także od kursu USD oraz euro. Ceny paliw ciekłych nie podlegają regulacji, a są wyznaczane na zasadach rynkowych.

Jakość paliw

W 2010 r. do URE wpłynęło łącznie 81 informacji, przekazanych przez Prezesa UOKiK, dotyczących podmiotów, u których w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono wykonywanie działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów. Spośród tych informacji 71 dotyczyło wprowadzania do obrotu paliw ciekłych o jakości niezgodnej z obowiązującymi normami. Zauważalny jest zatem wzrost liczby ujawnionych przypadków naruszania przez przedsiębiorców warunków koncesji, bowiem w 2009 r. Prezes URE otrzymał informacje o 66 przypadkach wykonywania działalności z naruszeniem prawa, przy czym 63 z nich dotyczyły wprowadzania do obrotu paliw ciekłych o niewłaściwej jakości.

Wnioski

Od kilku już lat obserwowana jest stała dominacja w handlu hurtowym dwóch firm, tj. Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN” oraz Grupy Lotos. Na rynku detalicznym zauważalna jest natomiast ogólna tendencja zmiany udziału stacji paliw użytkowanych przez przedsiębiorców niezrzeszonych, na rzecz stacji należących do koncernów paliwowych (zarówno własnych, jak i eksploatowanych w ramach umów franczyzowych) oraz stacji skupionych w sieciach niezależnych.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 19.05.2011