Up
 
 

Taryfowanie (ceny, stawki opłat), rozliczenia, rachunki

Przyłączenia do sieci

Nielegalny pobór, kontrole

Spory, posadowienie urządzeń

Liczniki (przedpłatowe, inteligentne)

Inne