Up
 
 

Wykaz stanowisk

Tytuł stanowiska / informacji

Data
publikacji

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 100/2018) w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2019 30.11.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 99/2018) w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2021 27.11.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 98/2018) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/13/2018 27.11.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 97/2018) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/12/2018 27.11.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 96/2018) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/9/2018 27.11.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 95/2018) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/11/2018 21.11.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 94/2018) w sprawie Aukcji Zwykłej Nr AZ/10/2018 21.11.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 93/2018) w sprawie Aukcji Zwykłej Nr AZ/8/2018 21.11.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 92/2018) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/7/2018 21.11.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 91/2018) w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej Nr AZ/6/2018 21.11.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 90/2018) w sprawie zmiany cen energii w umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych z odbiorcami innymi niż gospodarstwa domowe 15.11.2018
Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 89/2018) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne 14.11.2018