Up
 
 

Informacja nr 62/2017

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 62/2017) dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2017

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 12.09.2017