Up
 
 

Informacja nr 53/2018

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 53/2018) dotycząca realizacji obowiązku w zakresie uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego albo uiszczenia opłaty zastępczej za rok 2018

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 20.07.2018